Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

HİZMET BEDELLERİ

YÖNETİM AİDATI BEDELLERİ
Genel Yönetim Aidatları (Boş) Arsa vasfında olanlara aylık uygulanacak bedeldir. parsel m² 0,075 krş
Genel Yönetim Aidatları (İnşaat) Yapı Ruhsatı almış olanlara aylık uygulanacak bedeldir. parsel m² 0,15 krş
Genel Yönetim Aidatları (Üretim) İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı almış olanlara aylık uygulanacak bedeldir. parsel m² 0,30 krş
TAHSİS İLE İLGİLİ HİZMET BEDELLERİ
Ön Kayıt Ücreti Arsa tahsis birim fiyatı üzerinden hesaplanmaktadır. parsel m² 1%
Parsel Bedeli 2024 yılı arsa satış bedelidir. ₺400,00
Tahsis Hakkı Devir İşlemi Bedeli OSB Uygulama Yönetmeliğinin 61inci maddesi gereğince yapılacak parsel tahsis hakkı devri için alınacak bedeldir. adet ₺5.000,00
İMAR BÖLÜMÜ HİZMET BEDELLERİ
İmar Durumu, Koordinatlı Kroki ve Yol Kotu Tutanağı Hizmet Bedeli 5.000,00 m²- 10.000,00 m²
10.000,01 m²- 50.000,00 m²
50.000,01 m²’den sonrası 


₺1,50
₺1,30
₺1,10
Vaziyet Planı, Bağımsız Bölüm Planı Onay Hizmet Bedeli 5.000,00 m²- 10.000,00 m²
10.000,01 m²- 50.000,00 m²
50.000,01 m²’den sonrası 


₺1,50
₺1,30
₺1,10
Yapı Ruhsat Hizmet Bedeli Avan proje inceleme, proje inceleme, mühendislik hizmeti, numarataj ve plan proje tasdik bedeli dahildir. Toplam inşaat alanı m²’si üzerinden hesaplanır. inşaat m² ₺5,00
Tadilat Yapı Ruhsatı Bedeli m² azalışı veya değişmemesi durumunda yalnız bu bedel alınacaktır. m² artışı olması durumunda artış yapılan alanın yeni Yapı Ruhsatı bedeli ile çarpılmasıyla oluşacak tutara, tadilat yapı ruhsat bedeli ilave edilerek hesaplanır. inşaat m² ₺1,00
Ruhsat Veriliş Amaç Değişikliği Yenileme, Kullanım Değişikliği, İsim Değişikliği ve diğer yapı ruhsatları inşaat m² ₺1,00
Yapı Kullanma İzin Belgesi Hizmet Bedeli Proje inceleme, mühendislik hizmeti, iş bitirme kontrollük, yapı kullanma izin belgesi kontrollük bedeli dahildir. inşaat m² ₺2,50
Revize Yapı Kullanma Belgesi Bedeli Tadilattan dolayı ruhsatın yeniden düzenlenmesine yönelik; m²’nin azalması ve değişmemesi durumunda belge başına, m² artışı olması durumunda artış yapılan alanın Yapı Kullanma İzin Belgesi bedeli ile çarpılmasıyla oluşacak tutara, belge başı bedelde ilave edilerek hesaplanır. inşaat m² ₺1,00
İmar Planı Değişikliği Onay Bedeli Değişiklik talebi birden fazla firmayı kapsaması durumunda ilgili bedel firma parsel alanı oranlarına göre dağılacaktır. İşlem gören parselin hektar başına uygulanacak bedelidir. Hektar ₺5.000,00
İmar Uygulama Değişikliği Onay Bedeli Değişiklik talebi birden fazla firmayı kapsaması durumunda ilgili bedel firma parsel alanı oranlarına göre dağılacaktır. adet ₺19.000,00
Röperli Kroki

5.000,00 m²- 10.000,00 m²
10.000,01 m²- 50.000,00 m²
50.000,01 m²’den sonrası ₺1,50
₺1,30
₺1,10
İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Ücreti

Mülk Sahipleri için

Kiracılar için

inşaat m²

inşaat m²

₺2,00

₺3,00

Yanan Yıkılan Yapılar Form Bedeli

En son düzenlenmiş olan yapı ruhsatı toplam inşaat alanı üzerinden işlem yapılacaktır.

₺2,00

İfraz, Tevhid, Yola Terk vb. Uygulamaların Kontrolü ve Onayı Hizmet Bedeli

İki parsel için geçerli bedeldir. Bu bedelin üzerine her ilave parsel için 5.000.00 ₺ eklenir.

Harita ve Kadastro Mühendisler Odası birim bedelinin %10 fazlası yansıtılır.

DİĞER KURUMLAR ADINA VERİLEN HİZMET BEDELLERİ
İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı, Muayene ve Rapor Harçları

Belediye gelirleri kanununda belirtilen ücret üzerinden belediye adına OSB’nin hesabına yatırılacak ve OSB tarafından alınan bedel Belediyenin ilgili hesabına aktarılacaktır.

SU HİZMETLERİ BEDELLERİ
Su Abonelik Bedeli İlk abonelik başvurunuzda alınacaktır. adet ₺5.000,00
İşletme Suyu (m³) Bedeli Bölgemizde sağladığımız suyun m³ bedelidir. ₺30,00
Hat Bağlama Bedeli Hat bağlama işleminde bu bedel alınacaktır. adet ₺1.000,00
Hat Açma Bedeli Her hat açma işleminde bu bedel alınacaktır. adet ₺1.000,00
ELEKTRİK HİZMETLERİ BEDELLERİ
Sanayi OG Elektrik Enerjisi Güvence Bedeli EPDK’ca Onaylı Birim Fiyat x Kurulu Güç “0.6 x Trafo Gücü kVA”
Sanayi AG Elektrik Enerjisi Güvence Bedeli EPDK’ca Onaylı Birim Fiyat x Kurulu Güç “0.6 x Trafo Gücü kVA & Kurulu Güç kW”
Sanayi Harici TT Elektrik Enerjisi Güvence Bedeli EPDK’ca Onaylı Birim Fiyat x Kurulu Güç “0.6 x Trafo Gücü kVA & Kurulu Güç kW”
Sanayi OG Aboneleri Aktif Enerji (TL/kWh) PTOOSB Enerji Alış Maliyeti+EPDK’ca onaylı Sanayi OG Dağıtım Bedeli+TEİAŞ İletim Sistem Kullanım Bedeli (Tüketiciler için)
Sanayi OG Aboneleri Reaktif Enerji (TL/kVARh) EPDK’ca onaylı TEDAŞ Ulusal Tarife Birim Fiyatı
Sanayi AG Aboneleri Aktif Enerji (TL/kWh) PTOOSB Enerji Alış Maliyeti+EPDK’ca onaylı Sanayi OG Dağıtım Bedeli+TEİAŞ İletim Sistem Kullanım Bedeli (Tüketiciler için)
Sanayi AG Aboneleri Reaktif Enerji (TL/kVARh) EPDK’ca onaylı TEDAŞ Ulusal Tarife Birim Fiyatı
Sanayi Harici TT Aboneleri Aktif Enerji (TL/kWh) PTOOSB Enerji Alış Maliyeti+EPDK’ca onaylı Sanayi OG Dağıtım Bedeli+TEİAŞ İletim Sistem Kullanım Bedeli (Tüketiciler için)
Sanayi Harici TT Aboneleri Reaktif Enerji (TL/kVARh) EPDK’ca onaylı TEDAŞ Ulusal Tarife Birim Fiyatı
AG Aboneleri Enerji Bağlama Açma Bedeli (0-15kW dahil) EPDK’ca onaylı tarifelerinden hesaplanacaktır.
AG Aboneleri Enerji Bağlama Açma Bedeli (100kW dahil) EPDK’ca onaylı tarifelerinden hesaplanacaktır.
AG Aboneleri Enerji Bağlama Açma Bedeli (100kW üzeri) EPDK’ca onaylı tarifelerinden hesaplanacaktır.
OG Aboneleri Enerji Bağlama Açma Bedeli (0-400kVA dahil) EPDK’ca onaylı tarifelerinden hesaplanacaktır.
OG Aboneleri Enerji Bağlama Açma Bedeli (400kVA üzeri) EPDK’ca onaylı tarifelerinden hesaplanacaktır.
Elektrik Dağıtım Ve Hizmet Bedeli EPDK’ca onaylı tarifelerinden hesaplanacaktır.
OG Enerji Kesme – Açma Bedeli EPDK’ca onaylı tarifelerinden hesaplanacaktır.
AG Enerji Kesme – Açma Bedeli EPDK’ca onaylı tarifelerinden hesaplanacaktır.
Lisanssız Elektrik Üretim Tesisleri Başvuru Bedeli EPDK’ca onaylı tarifelerinden hesaplanacaktır.
Lisanssız Elektrik Üretim Tesisi İşletim Bedeli EPDK’ca onaylı tarifelerinden hesaplanacaktır.
Lisanssız Elektrik Üretim Tesisleri İçin Yapılacak Başvurular İle Sonuçlandırılan Taleplere İlişkin İşlem Bedeli EPDK’ca onaylı tarifelerinden hesaplanacaktır.
Lisanssız Elektrik Üretim Tesisleri Bağlantı Bedeli EPDK’ca onaylı tarifelerinden hesaplanacaktır.
Lisansız Elektrik Üretim Tesisleri Dağıtım Bedeli EPDK’ca onaylı tarifelerinden hesaplanacaktır.
OG Tesisleri Proje-Onay-Kabul Bedelleri TEDAŞ tarifelerinden hesaplanacaktır.
Lisanslı Elektrik Üretim Tesisleri Dağıtım Bedeli EPDK’ca onaylı tarifelerinden hesaplanacaktır.
Emreamade Kapasite Bedeli EPDK’ca onaylı tarifelerinden hesaplanacaktır.
DİĞER HİZMET BEDELLERİ
Aslı Gibidir Onayı Her bir evrak için ayrı ayrı alınır. adet ₺250,00
Ekspertiz Proje Gösterme Bedeli Her bir ada parsel için ayrı bedel alınır. adet ₺750,00
İş Deneyim Belgesi Katılımcılarımıza düzenlenecek belgeler muaftır. adet ₺1.000,00
Yol ve Kaldırımların İzinsiz Kazılma Bedeli Kazı yapılan yol veya kaldırımın metresine göre hesaplanır. m ₺2.000,00
Kanal Bağlantı İzni Hizmet Bedeli OSB Uygulama Yönetmeliğinin 67inci maddesi gereğince verilecek belgenin bedelidir. adet ₺1.000,00
İzinsiz Dökülmüş Hafriyatın Kaldırılması Hizmet Bedeli

İlgili firmaya işi yaptırma bedelinin %25 fazlası yansıtılır.

İlgili firmaya işi yaptırma bedelinin %50 fazlası yansıtılır.

İlgili firmaya işi yaptırma bedelinin %75 fazlası yansıtılır.

İlgili firmaya işi yaptırma bedelinin %100 fazlası yansıtılır ve hizmet durdurulur.

1 DEFA

2 DEFA

3 DEFA

4 DEFA 

İzinsiz Atılmış Atıkların Toplanması Bertaraf Hizmet Bedeli

İlgili firmaya işi yaptırma bedelinin %25 fazlası yansıtılır.

İlgili firmaya işi yaptırma bedelinin %50 fazlası yansıtılır.

İlgili firmaya işi yaptırma bedelinin %75 fazlası yansıtılır.

İlgili firmaya işi yaptırma bedelinin %100 fazlası yansıtılır ve hizmet durdurulur.

1 DEFA

2 DEFA

3 DEFA

4 DEFA 

Bölge İçinde İzinsiz Kazı ve Tahribat Onarım Hizmet Bedeli

İlgili firmaya işi yaptırma bedelinin %25 fazlası yansıtılır.

İlgili firmaya işi yaptırma bedelinin %50 fazlası yansıtılır.

İlgili firmaya işi yaptırma bedelinin %75 fazlası yansıtılır.

İlgili firmaya işi yaptırma bedelinin %100 fazlası yansıtılır ve hizmet durdurulur.

1 DEFA

2 DEFA

3 DEFA

4 DEFA 

GECİKME BEDELLERİ
Arsa Gecikme Bedeli T.C. MERKEZ BANKASI TARAFINDAN KISA VADELİ REESKONT VE AVANS İŞLEMLERİNE UYGULANAN FAİZ ORANINDA GECİKME CEZASI UYGULANIR.
Elektrik-Su-Aidat vb. Gecikme Bedeli OSB UYGULAMA YÖNETMELİĞİNİN 59/1 MADDESİNE GÖRE İŞLEM TESİS EDİLECEKTİR.
Dil Seçiniz / Language »