Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Dokümanları

1 Başvuru/ Beyan Formu (EK-1) ( EK-1 İNDİR )
2 İşletme Taahüdü (EK-2) ( EK2 İNDİR )
3 Oda Kayıt Belgesi (Ticaret Odası)
4 Vergi Levhası
5 İmza Sirküleri Sureti/Ekinde Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
6 Şirketin Ticaret Sicil Gazetesindeki İlanı (Ticaret Odası)
7 Tapu Veya Kira Kontratı
8 1/100 Ölçekli Tesis İçi Yerleşim Planı
9 Yapı Kullanma İzin Belgesi
10 İş Akış Şeması
11 Sanayi Sicil Belgesi (Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü)
12 Kapasite Raporu (Ticaret Odası)
13 Sorumlu Yönetici Sözleşmesi- Sorumlu Yönetici Diploma Örneği
14 Şirket Ana Sözleşme(Ticaret Odası Onaylı veya Noter Onaylı)
15 Motor Gücü Ruhsatı Veya Motor Gücü Belirtir Taahhütname(Elekt. Müh. Onaylı)
16 İtfaiye Raporu(Asıl)
17 Çevre Kirlenmesini Önleyici Tedbirler Hakkında Açıklama Raporu
18 Çevre İzni Veya Geçici Faaliyet Belgesi(Muaf İse Muaf Olduğuna Dair Yazı)
19 ÇED Gereklidir- ÇED Gerekli Değildir yazısı (Çevre ve Şehircilik İl Müd.)
20 İş Güvenliği Uzmanı ve/veya İş Güvenliği Alınan Firma İle Yapılan Sözleşme
21  İş yeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Ücreti Ödendi Makbuzu
Dil Seçiniz / Language »