Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı/ Deneme İzni Dokümanları

1 Başvuru/Beyan Formu (EK-1 İNDİR)
2 İşletme Taahhüdü (EK-2 İNDİR)
3 Tapu Fotokopisi
4 Kiracılar İçin Kira Kontratı (Varsa)
5 İmza Sirküleri ve Nüfus Cüzdan Sureti
6 Ticaret Sicil Gazetesi Fotokopisi
7 Vergi Levhası
8 1/100 Ölçekli Tesis İçi Makina Yerleşim Planı (Mühendis Onaylı)
9 İş Akış Şeması
10 Kapasite Raporu (Ticaret Odasından)
11 Motor Gücü Beyanı
12 Sorumlu Müdür Sözleşmesi
13 İşyeri Hekimi ve İsg Uzmanı ile İsg-Katip Üzerinden Hizmet Sözleşmesi
14 İtfaiye Raporu (Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesinden)
15 Çevre İzni veya Çevre İzin ve Lisans Belgesi (Gerekli İse)
16 Atıksu Bağlantı İzni veya Bertaraf Sözleşmesi (Endüstriyel Atıksular İçin)
17 Fenni Muayene, Katodik Koruma, Topraklama Ölçümleri Taahhütnamesi
18 Katı Atıkların Bertarafına İlişkin Sözleşme

Projesine uygun olarak inşa edilmiş birinci sınıf gayrisıhhî müesseselere müdürlüğümüzün gerekli görmesi veya işyeri sahibinin müracaatı halinde, süresi bir yılı geçmemek üzere deneme izni verilebilir.

1 Deneme İzni Başvuru Dilekçesi (EK-1 İNDİR)
2 Kiracılar için Kira Kontratı
3 Çevre İzni veya Çevre İzin ve Lisans Belgesi (Gerekli ise)
4 Motor Gücü Beyanı (Makina Mühendisi Onaylı)

NOT: Polatlı Ticaret Odası Organize Sanayi Bölgesi Bölge Müdürlüğü gerektiğinde listede olmayan başka evrak talebinde bulunabilir.

Dil Seçiniz / Language »