Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Sıkça Sorulan Sorular

Arsa tahsis talepleri Yönetim Kurulu başkanlığımızca değerlendirilmektedir. Yönetim Kurulu Başkanlığımız başvuru dosyanızı inceledikten sonra OSB uygulama yönetmeliğinde belirtilen faaliyetler arasında yer alması halinde, yönetim kurulu tarafından uygun görülmesi durumunda tahsis gerçekleştirilir. Tahsis için önemli kriterlerden bazıları yürütülecek faaliyet kolu, tüketim değerleriniz, istihdam sayılarınız, İlimize ve bölgemize olan katkınız gibi değerler sonuçları ile irdelenmektedir. Yönetim kurulu kararı ile tahsis gerçekleştirilmektedir.

Polatlı Ticaret Odası Organize Bölgesinde sanayi parselleri mevcuttur. Üretim alanında faaliyet gösteren firmalara yer tahsisi yapılmaktadır. Yer talepleriniz için bölge müdürlüğü ile temasa geçmeniz halinde sizlerden başvuru evrakları istenecektir. Bunlar başvuru formu ve fizibilite raporu şeklinde talep edilmektedir.

www.ptoosb.org.tr adresinde bulunan üst menüdeki “DOKÜMANLAR” linki altındaki Arsa Tahsis Dokümanı ve eklerinde yazan evrakları doldurup (her sayfa imzalanarak ve kaşelenerek) Üst yazı ile birlikte Bölge Müdürlüğüne başvuruda bulunabilirsiniz.

Tahsis başvurunuzun yönetim kurulundan olumlu yönde geçmesi halinde bölge müdürlüğü tarafından 10 iş günü içerisinde size yazı ile tebliğ edilmektedir. Tebliğ aldıktan sonraki 15 gün içerisinde ” ARSA TAHSİS SÖZLEŞMESİ ” imzalanarak yer teslimi yapılmaktadır.

Evet, tahsis başvurularınız yönetim kurulu tarafından onaylanmayabilir. OSB Uygulama yönetmeliğine göre yürütmeyi düşündüğünüz faaliyet OSB alanında yapılamıyorsa ve yönetim kurulu tarafından uygun görülmemişse tahsis başvurunuz olumsuz olabilir.
Talep sahibi olarak size ve bakanlığımıza gerekçeli kararları ile birlikte 15 iş günü içerisinde yazılı olarak gönderilir.

Arsa Tahsis sözleşmesi imzalandıktan sonra 1 yıl içerisinde Bölge Müdürlüğümüze ilgili proje evraklarını teslim etmeniz gereklidir. Proje içeriğiniz uygunsa ve bölge müdürlüğü tarafından onaylanırsa Yapı Ruhsatı tarafınıza verilerek inşaat işlemlerine başlayabilirsiniz.

1 yıllık Yapı Ruhsatı almanız için süreniz dolması halinde yönetim kuruluna yazılı olarak başvurmanız halinde yönetim kurulu kararı ile gerekçeleri incelenerek uygun görülmesi halinde proje teslimi için 6 aylık ek süre verilebilmektedir. Aksi durumda Arsa tahsis sözleşmeniz iptal olmaktadır.

Yapı ruhsatınızın süresi 2 yıldır. 2 yıllık sürenizin dolması halinde yönetim kurulu başkanlığına yazılı olarak gerekçeli durumunuzu anlatarak başvurmanız halinde yöneim kurulu 2 yıllık ek süre vermeye karar verebilir. Toplamda 4 yıllık süreyi tamamlayıp projeyi bitirememişseniz bakanlık 1 yıl daha ek süre verebilmektedir.

ÇED Yönetmeliği uyarınca kurulacak tesisin faaliyet konusunun hangi kategoride değerlendirileceğinin belirlenmesi için, faaliyet sahibi dilekçe, proses akım şeması ve detaylı açıklama raporunu içeren faaliyet dosyasını yatırımın gerçekleştirileceği ilin Valiliği’ne verilir. Valilik, faaliyetin ÇED Yönetmeliği kapsamında kategorisinin belirlenmesi için yerinde yaptığı inceleme sonuçlarını da içeren bir raporu Çevre Bakanlığına gönderir. Bakanlık faaliyetin hangi kategoride yer aldığını belirler. ÇED Raporuna tabi faaliyetlere ÇED Raporu formatı Çevre Bakanlığı, ÇED Ön Araştırma Raporuna tabi faaliyetlere ÇED Ön Araştırma Raporu formatı Valilik tarafından verilir. EK I ve EK II listelerinde yer almayan, ÇED Raporu veya ÇED Ön Araştırma Raporu hazırlama yükümlülüğü olmayan faaliyetlere kapsam dışı yazısı verilir. ÇED Raporuna tabi katılımcılar, ÇED Yönetmeliği Ek III’de verilen proje tanıtım genel formatı esas alınarak hazırlanmış dosya ile Bakanlığa başvurur. Dosyada eksiklik yok ise, dosya Bakanlıkça oluşturulan komisyonun incelemesine sunulur. Komisyonun bilgilenme toplantısından sonra, halkın katılımı toplantısı düzenlenir. Halkın katılımı toplantısının ardından ilk komisyon toplantısında, ÇED Raporunun içeriğine ilişkin kapsam belirleme işlemleri bir tutanakla belirlenir ve ÇED Raporunun hangi meslek dallarından kişilerin katılımı ile hazırlanması gerektiğine karar verilir. Hazırlanan ÇED Raporu Bakanlığın incelemesine sunulur. Komisyon, Raporu ilk toplantıdan sonraki 30 (otuz) iş günü içinde inceler ve değerlendirir. Bakanlık, komisyonun rapor hakkındaki çalışmalarını esas alarak 10 (on) iş günü içinde ÇED Olumlu ya da ÇED Olumsuz kararı verir.ÇED Ön Raporu hazırlaması gereken katılımcılar, ÇED Yönetmeliği Ek IV’e uygun olarak hazırlanacak ÇED Ön Araştırma Raporunu Valiliğe sunar.
Valilik, 10 (on) iş günü içerisinde raporu inceler. Raporun uygun bulunması halinde halkın bilgilendirilmesi işlemi gerçekleştirilir. Valilik 45 (kırkbeş) iş günü içinde ÇED Gereklidir veya ÇED Gerekli Değildir kararını verir.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden ÇED Kapsam dışında olduğuna dair evrakı alabilirsiniz.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden ÇED Kapsam dışında olduğuna dair evrakı alabilirsiniz.

Yatırımcının, İmar Durumu, Koordinatlı Kroki ve Yol Kotu Tutanağı alınması için antetli kağıdına yazacağı (EK-1) dilekçe ile ilgili Bölge Müdürlüğü’ne başvurur.
Yatırımcının müracaatı Bölge Müdürlüğü tarafından ilgili kanun, imar planı, yönetmelikler doğrultusunda incelenir. İmar planı kararları çerçevesinde imar durumu hazırlanarak, yatırımcıya verilir.

www.ptoosb.org.tr adresinde bulunan üst menüdeki “DOKÜMANLAR” linki altındaki Yapı Ruhsatı, Yapı Kullanma İzin Belgesi ve İşyeri Açma Ve Çalışma Ruhsatı ve eklerinde yazan evrakları doldurup (her sayfa imzalanarak ve kaşelenerek) Üst yazı ile birlikte Bölge Müdürlüğüne başvuru yaparak, şartları yerine getirmeniz halinde alabilirsiniz.

Yapı ruhsatını aldıktan 2 yıl içinde inşaatınızı tamamlayarak yapı kullanma izin belgenizi almanız gerekmektedir.

Yapı Kullanma İzin belgesini Yapı Ruhsatı için verilmiş olan 2 yıl içinde almanız gerekmektedir.

Yapı kullanma iznini aldıktan sonra üretim hattınızı ve işletmenizi hazır gele getirdiğinizde bölge müdürlüğümüz tarafından gerekli denetim ve kontroller yapıldıktan sonra İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatınız verilmektedir.

www.ptoosb.org.tr adresinde bulunan üst menüdeki Hizmet Rehberi altında bulunan “Hizmet Bedelleri” kısmından veya Bölge Muhasebesinden öğrenebilirsiniz.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Enerji İşleri Genel Müdürlüğü’nün 29.12.2016 tarih, 11379310.020-E 34090 sayı ve “Elektrik Tesislerinin Proje Onay ve Kabul Yetkilendirmeleri” konulu yazısı kapsamında tüketici tesisleri için Bölge Müdürlüğümüz tarafından yapılmaktadır.

www.ptoosb.org.tr adresinde bulunan üst menüdeki “DOKÜMANLAR” linki altındaki Elektrik Dokümanları ve eklerinde yazan evrakları doldurup (her sayfa imzalanarak ve kaşelenerek) Üst yazı ile birlikte Bölge Müdürlüğüne başvuru yaparak, şartları yerine getirmeniz halinde alabilirsiniz. İşletmenize elektrik OSB tarafından verilmektedir.
Her ayın sonunda sayaçlarınız okunarak Bölge müdürlüğü tarafından EPDK kuralları ve katsayıları esas alınarak faturalandırılmaktadır.

www.ptoosb.org.tr adresinde bulunan üst menüdeki “DOKÜMANLAR” linki altındaki Kullanma Suyu Dokümanları ve eklerinde yazan evrakları doldurup (her sayfa imzalanarak ve kaşelenerek) Üst yazı ile birlikte Bölge Müdürlüğüne başvuru yaparak, şartları yerine getirmeniz halinde alabilirsiniz.

Hayır. Dağıtım Firması ile gerekli görüşmeler tamamlanmış ancak Bölgede talebin düşük olması sebebiyle doğalgaz bağlantısı yapılmamaktadır.

Hayır. Şuanda aidat ödemesi yapılmıyor.

Bilgilerinizi güncellemek için Bölge Müdürlüğümüz ile temasa geçiniz.
[email protected] adresine güncellenmesini istediğiniz kısmı mail atarak telefon numaranızı ve adınızı belirtiniz.

Dil Seçiniz / Language »