Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Yapı Ruhsatı Dokümanları

PROJE VE EKLERİ**

1 Yapı Ruhsat Talep Dilekçesi (EK-1 İNDİR)
2 Arsa Tahsis Sözleşmesi veya Ön Tahsis Protokolü
3 ÇED Olumlu-Muaf Yazısı (Çevre ve Şehircilik Bakanlığı)
4 Numarataj Belgesi (Bölge Müdürlüğünden alınacaktır)
5 Zemin Etüd Raporu (Yapı Denetim Jeoloji Müh. Onaylı)
6 Projelerde PTO OSB Kapağı Kullanımı (EK-2 İNDİR)
7 Projelerde Yapı Denetim Firması Denetçileri Onayı
8 Mimari Proje ve Alan Cetveli (4 Takım)
9 Yangın Tahliye Projesi (Kat Alanı>2.000 m² ise)
10 Statik Proje ve Hesap Raporları (4 Takım)
11 İstinat Duvarı Proje ve Hesap Raporu (Varsa)
12 Mekanik Tesisat Projeleri ve Hesap Raporları (4 Takım)
13 Endüstriyel Arıtma Projesi -Atık Su Arıtma Projesi (Varsa)
14 Yangın Algılama ve Söndürme Projeleri (Varsa)
15 Asansör Uygulama Projesi (Varsa)
16 Elektrik Tesisatı Uygulama Projeleri (4 Takım)
17 Trafo Projesi (4 Takım)
18 Yapı Aplikasyon Projesi, Vaziyet ve Bağımsız Bölüm Planları (Onaylı)
19 Yapı Ruhsatı ve Vaziyet ile B. B. Planı Ödendi Dekontları
20 Tüm Çizimleri İçeren CD

PROJE MÜELLİFLERİNDEN İSTENİLEN EVRAKLAR

BÜRO TESCİL BELGESİ- İTB-SMM
1 Mimar
2 İnşaat Mühendisi
3 Elektrik Mühendisi
4 Makina Mühendisi
5 Jeoloji Mühendisi
6 ………………………
PROJE MÜELLİFİ TAAHÜTNAMESİ
1 Mimar
2 İnşaat Mühendisi
3 Elektrik Mühendisi
4 Makina Mühendisi
5 Jeoloji Mühendisi
6 ………………………
PROJE MÜELLİFİNE AİT İKAMETGAH İLMUHABERİ
1 Mimar
2 İnşaat Mühendisi
3 Elektrik Mühendisi
4 Makina Mühendisi
5 Jeoloji Mühendisi
6 ………………………
PROJE MÜELLİFİNE AİT İMZA BEYANNAMESİ
1 Mimar
2 İnşaat Mühendisi
3 Elektrik Mühendisi
4 Makina Mühendisi
5 Jeoloji Mühendisi
6 ………………………

ŞANTİYE ŞEFİNDEN İSTENİLEN BELGELER

1 Yapı Müteahhidi ile Yapılan İş Sözleşmesi
2 Şantiye Şefi Taahhütnamesi
3 İmza Beyanı
4 Diploma Fotokopisi
5 İkametgâh İlmühaberi
6 Kimlik Fotokopisi

YAPI DENETİM FİRMASINDAN İSTENİLEN BELGELER

1 Yapı Denetim İzin Belgesi
2 Firma Yetkilisi İmza Sirküleri
3 Taahhütname
4 Yapıya İlişkin Bilgi Formu (YİBF)
5 Yapı Denetim Sözleşmesi (Asıl)
6 Proje Kontrol Formları (Asıl)
7 YİBF’te Görevli Denetçilere Ait Denetçi Belgeleri
8 YİBF’te Görevli Denetçi ve Kontrol Elemanlarına ait İkametgâh İlmühaberi
9 YİBF’te Görevli Denetçi ve Kontrol Elemanlarına ait İmza Beyanları
10 Yapı Denetim Bedeli Dekontu

YAPI SAHİBİNDEN İSTENİLEN EVRAKLAR

1 Ticaret Odası Kayıt Belgesi
2 Vergi Levhası
3 İmza Sirküleri
4 İnşaat Yapım Sözleşmesi (Noter Onaylı)

YAPI MÜTEAHHİTİNDEN İSTENİLEN EVRAKLAR

1 Ticaret Odası Kayıt Belgesi
2 Vergi Levhası
3 İmza Sirküleri
4 Müteahhit Yetki Belge Numarası Gösterir Belge (YAMBİS)
5 Müteahhit Taahhütnamesi

* Müdürlüğümüze sunulacak proje, hesaplar ve hesap raporları ilgili yönetmelikler, Türk Standartları , Çevre Şartları, Fen, Sanat ve Sağlık kurallarına ve bütün mevzuat hükümlerine uygun olarak hazırlanmalıdır.

NOT: Polatlı Ticaret Odası Organize Sanayi Bölgesi Bölge Müdürlüğü gerektiğinde listede olmayan başka evrak talebinde bulunabilir.

Dil Seçiniz / Language »