Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Yapı Ruhsatı Dokümanları

A – GENEL HÜKÜMLER
1 Yapı Ruhsatı Talep Dilekçesi (EK-1) ( EK-1 İNDİR )
2 ÇED Olumlu Belgesi – Ç.E.Önemsizdir Kararı – ÇED/ÖNÇED Kapsamı Dışında
3 Projelerde O.S.B. Kapağı Kullanımı (EK-2) ( EK-2 İNDİR )
4 Biyolojik Paket Arıtma Tesisi Yapılmasına Dair Noter Tasdikli Taahhütname (Gerekli İse)
5 Mimari Proje ve m² Cetveli (4 TAKIM)
6 Statik Proje – Hesap Çıktıları (4 TAKIM)
7 Mekanik Tesisat Projesi (4 TAKIM)
8 Yangın Sistemi Projesi (4 TAKIM)
9 Endüstriyel Arıtma-Atık Su Arıtma Projeleri
10 Elektrik Projesi (4 TAKIM)
11 Trafo Projesi (4 TAKIM)
12 Zemin Etüdü (2 TAKIM)
13 Belge Sahiplerinin T.C. Kimlik Numaraları
14 Proje Çizimlerini İçeren CD (1 ADET)
15 İmar Durumu-Koordinatlı Kroki- Yol Kotu Tutanağı Başvuru Dilekçesi (EK-3) ( EK-3 İNDİR )
16 Yapı Ruhsatı Bedeli Ödendi Dekontu
17 Tapu Senedi veya Arsa Tahsis Sözleşmesi
B- PROJE MÜELLİFLERİNDEN İSTENEN BELGELER
Proje Müelliflerinin S. M.-Müh.Büro Tescil Belgelerinin Fotokopileri
1 Mimar    
2 İnşaat Mühendisi    
3 Elektrik Mühendisi    
4 Makine Mühendisi    
5 Jeoloji Mühendisi    
Proje Mühendislerinden Taahhütname
1 Mimar    
2 İnşaat Mühendisi    
3 Elektrik Mühendisi    
4 Makine Mühendisi    
5 Jeoloji Mühendisi    
Proje Müelliflerinin İmza Sirküleri Suretleri
1 Mimar    
2 İnşaat Mühendisi    
3 Elektrik Mühendisi    
4 Makine Mühendisi    
5 Jeoloji Mühendisi    
Proje Müelliflerinin İkametgah Belgesi
1 Mimar    
2 İnşaat Mühendisi    
3 Elektrik Mühendisi    
4 Makine Mühendisi    
5 Jeoloji Mühendisi    
Mimari Projelerde Yapı Grubu ve Sınıfı Belirtilip, Onaylanmış mı?
C- ŞANTİYE ŞEFİNDEN İSTENEN BELGELER
1 Şantiye Şefinin Diploması    
2 Şantiye Şefinden Taahütname    
3 Şantiye Şefi ile Yapı müteahhidi Arasında Yapılan Sözleşme Tarihi ve No.    
4 Şantiye Şefi nin Nüfus Cüzdanı Sureti ve İkametgah    
5 Sigorta Sicil No.    
6 Şantiye Şefinin İmza Sirküleri Sureti    
D- YAPI DENETİM FİRMASINDAN İSTENEN BELGELER
1 Yapı Denetim Kuruluşunun Yapı Denetimini Üstlendiğine Dair Taahhütname    
2 Yapıya İlişkin Bilgi Formu (YİBF)    
3 Yapı Denetim Kuruluşunun İzin Belgesi    
4 Yapı Denetim Kuruluşunun Vergi Levhası    
5 Yapı Denetim Kuruluşunun Yetkilisinin İmza Sirküsü    
6 İş Yeri Teslim Tutanağı    
7 Denetçi Belgeleri + İkametgah + İmza Sirküleri    
8 Yapı Denetim Hizmet Sözleşmesi    
9 Yardımcı Kontrol Mühendisinin İkamet İlmühaberi    
10 Projelerde Yapı Denetim Onayı Var mı?    
11 Proje Kontrol Formları + Islak İmzaları    
12 Yapı Ruhsatında Yapı Denetim Onayı Var mı?    
13 Yapı Denetim Kuruluşunun Ticaret Sicil Gazetesindeki İlanı    
E- YAPI SAHİBİNDEN İSTENEN BELGELER
1 Yapı Sahibi Ticaret Odası Kaydı    
2 Yapı Sahibinin Vergi Levhası Sureti    
3 Yapı Sahibinin Ticaret Sicil Kaydını Gösterir Belge (Ticaret Sicil Gazetesi v.b.)    
4 Yapı Sahibinin Noter Tasdikli İmza Sirküleri    
5 Yapı Denetim Bedeli İlk Taksiti Dekontu    
6 Yapı Sahibi T.C. Kimlik No.    
F- YAPI MÜTEAHHİTİNDEN İSTENEN BELGELER
1 Yapı Sahibi ile Yapı Müteahhiti Arasında Yapılan Sözleşme ve No    
2 Yapı Müteahhitinin Ticaret Sicil Tescil Belgesi    
3 Yapı Müteahhitinin Kurum Sicil Numarası    
4 Yapı Müteahhitinin Vergi Levhasının  Sureti    
5 Yapı Müteahhitinin Müteahhitlik Belgesi    
6 Yapı Müteahhiti T.C. Kimlik No, Sigorta Sicil No    
7 Yapı Müteahhiti Adresi    
8 Yapı Müteaahidine ait Taahhütname    
Dil Seçiniz / Language »