Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

İmar Hizmetleri

Arsa tahsisi yapıldıktan sonra sanayicilerimizin takip edeceği işlemler sırası ile tahsis edilen araziye ait imar durumu belgesi, aplikasyon krokisi ve yol kotu tutanağını Bölge Müdürlüğümüzden alınır.

Tahsis edilen araziye ait zemin etüt raporu ve plankotesi hazırlatılır.

Kurulması planlanan işletmeye ait faaliyet konusuna göre ÇED raporu Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nden alınır,

Mimari uygulama, statik-betonarme, mekanik, yangın sistemi ve elektrik projeleri hazırlatılarak mimari proje müellifinin, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın https://uyds.yds.gov.tr adresi üzerinden giriş yapması sağlanarak Bölge Müdürlüğümüzün onayına sunulur.

4708 sayılı Yapı Denetim Kanunu uyarınca sistem tarafından projeye atanan yapı denetim firması tarafından Bölge Müdürlüğümüze Yapı Ruhsatı Başvurusu yapması sağlanır.

İnşaat tamamlandıktan sonra Yapı Kullanım İzin Belgesi almak için Bölge Müdürlüğümüze başvuruda bulunulur.

Yapı ve tesislerinin projelendirilmesi, inşası, kullanımı ile ilgili tüm evraklar, yapı ruhsatı, yapı kullanma izni Bölge Müdürlüğü tarafından verilmekte ve denetlenmektedir.

İmar Hizmetleri arasında;

  • Projelendirmeye esas İmar durum belgesi, aplikasyon krokisi ve altyapı donelerinin hazırlanması,
  • İnşaat ruhsatına esas projelerin kontrol edilmesi ve yapı ruhsatı düzenlenmesi,
  • Yapı denetim işlemlerinin yürütülmesi,
  • İnşaat esansında vizelerin yapılması,
  • Yapının tamamlanmasından sonra gerekli kontrollerin yapılarak Yapı Kullanma izni düzenlenmesi bulunmaktadır.

Dil Seçiniz / Language »