Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Kiralama Dokümanları

KİRAYA VERECEK FİRMADAN;

1 Dilekçe (EK-1 İNDİR)
2 Osb’ye Karşı Doğacak Her Türlü Sorumluluğuna Müşterek Müteselsil Sorumlu Olduğuna Dair Noter Tasdikli Taahhütname (EK-2 İNDİR)
3 Organize Sanayi Bölgesinden “Borcu Yoktur” Yazısı
4 Yeni Tarihli Tapu Tescil Belgesi
5 Tüzel Kişilerden Söz Konusu Tesisin Kiraya Verilmesinde Sakınca Olmadığı Ve Tesisin Bağımsız Bölüm Oluşturmadan Bir Bütün Halinde Kiraya Verileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı Veya Ortaklar Kurulu Kararı
6 İmza Sirküleri
7 Kira Sözleşmesi

KİRACIDAN;

1 Dilekçe (EK-3 İNDİR)
2 Ticaret Sicil Memurluğundan Onaylı Faaliyet Belgesi
3 Oda Kayıt Belgesi
4 Tüzel Kişilerden Söz Konusu Tesisin Kiralanmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı veya Ortaklar Kurulu Kararı
5 İmza Sirküleri
6 Yapılacak Faaliyeti Açıklayan Bilgi ve Belgeler (İş Akım Şeması ve Açıklama Raporu)
7 Kurulacak Tesisin Elektrik, Su, Doğal Gaz, Çalışan Sayısı, Atıkları ve Atık Özellikler Vs. Bilgilerini Gösterir Firma Yetkililerince İmzalı Bilgi Formu (EK-4 İNDİR)
8 Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nden (ÇED) Çevresel Etki Değerlendirmesi Görüşü veya Ekli Taahhüdün Noter Onaylı Verilmesi (EK-5 İNDİR)
9 O.S.B. Mevzuatına Uygun Faaliyet Göstereceğine Dair Noter Tasdikli Taahhütname (EK-6 İNDİR)
10 Parsel Faaliyet Şartları Taahhütnamesi (EK-7 İNDİR)
11 Çevre Taahhütnamesi (EK-8 İNDİR)
12 İletişim Bilgileri (EK-9 İNDİR)
Dil Seçiniz / Language »