Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Kiralama Dokümanları

  KİRAYA VERECEK FİRMADAN;
1 Dilekçe (EK-1) ( EK-1 İNDİR )
2 Kiracının OSB’ye Karşı Doğacak Her Türlü Sorumluluğuna Müşterek Müteselsil Sorumlu Olduğuna Dair Noter Tasdikli Taahhütname (EK-2)
( EK-2 İNDİR )
3 Organize Sanayi Bölgesinden “Borcu Yoktur” Yazısı
4 Yeni Tarihli Tapu Tescil Belgesi
5 Tüzel Kişilerden Söz Konusu Tesisin Kiraya Verilmesinde Sakınca Olmadığı Ve Tesisin Bağımsız Bölüm Oluşturmadan Bir Bütün Halinde Kiraya Verileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı Veya Ortaklar Kurulu Kararı
6 İmza Sirküleri
7 Kira Sözleşmesi
  KİRACIDAN;
1 Dilekçe (EK-3) ( EK-3 İNDİR )
2 Ticaret Sicil Memurluğundan Onaylı Faaliyet Belgesi
3 Oda Kayıt Belgesi
4 Tüzel Kişilerden Söz Konusu Tesisin Kiralanmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı Veya Ortaklar Kurulu Kararı
5 İmza Sirküleri
6 Yapılacak Faaliyeti Açıklayan Bilgi ve Belgeler (İş Akım Şeması Ve Açıklama Raporu)
7 Kurulacak Tesisin Elektrik, Su, Doğal Gaz, Çalışan Sayısı, Atıkları Ve Atık Özellikler Vs. Bilgilerini Gösterir Firma Yetkililerince İmzalı Bilgi Formu (EK-4)
( EK-4 İNDİR )
8 Çevre Ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nden (ÇED) Çevresel Etki Değerlendirmesi Görüşü veya Ekli Taahhüdün Noter Onaylı Verilmesi (EK-5)
( EK-5 İNDİR )
9 O.S.B. Mevzuatına Uygun Faaliyet Göstereceğine Dair Noter Tasdikli Taahhütname (EK-6)
( EK-6 İNDİR )
10 Parsel Faaliyet Şartları Taahhütnamesi (EK-7)
( EK-7 İNDİR )
11 Çevre Taahhütnamesi (EK-8)
( EK-8 İNDİR )
12 İletişim Bilgileri (EK-9)
( EK-9 İNDİR )
Dil Seçiniz / Language »