Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Arsa Tahsisi Dokümanları

1 Başvuru Dilekçesi (EK-1) ( EK-1 İNDİR )
2 Taahhütname (EK-2) ( EK-2 İNDİR )
3 Arsa Talep Formu (EK-3) ( EK-3 İNDİR )
4 İmza Sirküleri ve Nüfus Cüzdanı Fotokopileri
5 Oda Kayıt Belgesi
6 Ticaret Sicil Gazetesi Fotokopisi
7 Vergi Levhası Fotokopisi
8 Sanayi Sicil Belgesi Fotokopisi
9 Katalog
Dil Seçiniz / Language »