Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Arsa Tahsisi Dokümanları

1 Başvuru Dilekçesi (EK-1 İNDİR)
2 Taahhütname (EK-2 İNDİR)
3 Arsa Talep Formu (EK-3 İNDİR)
4 İmza Sirküleri ve Nüfus Cüzdanı Fotokopileri
5 Oda Kayıt Belgesi
6 Ticaret Sicil Gazetesi Fotokopisi
7 Vergi Levhası Fotokopisi
8 Sanayi Sicil Belgesi Fotokopisi
9 Katalog
Dil Seçiniz / Language »