Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Ruhsatlandırma Hizmetleri

Katılımcı, Polatlı Ticaret Odası Organize Sanayi Bölgesinde bulunan parselinde yapacağı inşaatının izin ve ruhsat işlemleri için aşağıdaki işlem sırasını takip edecektir.

Yatırımcının inşaata başlayabilmesi için; PTO OSB’ye vadesi geçmiş borcunun olmaması gerekir. Bu kural aynı zamanda yatırımcı tarafından talep edilen herhangi bir belgenin işleme konulup verilmesi konusunda da geçerlidir. İşlemlere başlamadan önce Muhasebeden “vadesi geçmiş borcu yoktur” yazının alınması ve Bölge Müdürlüğü’ne verilmesi gerekmektedir.

Katılımcı tarafından inşaata başlamak istendiği yazılı olarak PTO OSB’ye bildirilir. Ruhsatlar ve izin işlemleri ile ilgili Çevre Bakanlığı, Ankara Valiliği-Çevre İl Müdürlüğü, SGK Bölge Müdürlüğü, Vergi Dairesi Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi, Tapu Müdürlüğü vb. resmi kuruluşlara müracaatlar katılımcı tarafından yapılacaktır.

Katılımcı, PTO OSB Çevre Yönetimi Sistemi gereğince kurulacak tesis ile ilgili “Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği” (ÇED) kapsamında kategorisinin belirlenmesi için Ankara Valiliği-Çevre İl Müdürlüğü’ne başvurusunu yapar.

Katılımcıya inşaatını yapacağı tesisin projelerini hazırlatabilmesi için PTO OSB yetkili birimi tarafından parsele ait İmar Durumu, Koordinatlı Kroki ve Yol Kotu Tutanağı verilir.

Katılımcı, “KAPSAM DIŞI” veya “ÖN-ÇED Çevresel Etkileri Önemsizdir Kararı” veya “ÇED Olumlu Görüşü” ile eş zamanlı olacak şekilde listelerine ve ilgili dokümanlara uygun olarak Mimari Projesini hazırlattırır.

Mimari Proje için gerekli olan Bölge Müdürlüğü tarafından hazırlanan “İmar Çapı ve Parsel Tespit Evrakları” ile hazırlanacak tüm projelerde istenilen detayları içeren belgeler Bölge Müdürlüğünden alınır.

Arsa üzerinde Zemin Etüt deneyleri yapılarak proje aşamasına geçilir.

Hazırlanan Mimari Avan Proje Bölge Müdürlüğünce incelenip onaylandıktan sonra, katılımcı tarafından; Mimari, Statik Proje ve Hesapları, Zemin Etüt Raporu ve Elektrik, Mekanik ve Yangın Tesisat Uygulama Projeleri 4 Kopya şeklinde hazırlatılır. Bölge Müdürlüğü’ne teslim edilir. Mimari, statik, elektrik ve mekanik her bir proje için “Proje Kontrol Onay Bedeli” alınır.

Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı Numarataj Şubesi Müdürlüğü’ne müracaat edilerek NUMARATAJ işlemi yapılır ve Ruhsat aşamasına geçilir.

Elektrik ve Su Müsaadesi için dilekçe ile başvuru yapılır.

Katılımcı, Enerji müsaadesi için Projelerini PTO OSB Bölge Müdürlüğü’ne teslim eder.

Katılımcının elektrik ve su sözleşmelerini yapması ile birlikte inşaata başlama işlemleri tamamlanmış olur.

YAPI RUHSATI

Yapı ruhsatı almak için “Dokümanlar” linki altındaki Yapı Ruhsatı ve eklerinde yazan evrakları doldurup (her sayfa imzalanarak ve kaşelenerek) Üst yazı ile birlikte Bölge Müdürlüğü’ne yazılı başvuru yapılır.

Yatırımcı (yapı sahibi) yürürlükteki kanun, plan, yönetmelik, çevre, fen ve sağlık kuralları, tüm mevzuat hükümlerine ve proje yapım kriterleri ‘ne uygun olmak üzere hazırladığı onaylı projelerini, Bölge Müdürlüğüne ruhsat aşamasında teslim eder.

Yapı ruhsatı başvuru dilekçesi ekinde sunulan projeler ve gerekli belgeler incelendikten sonra katılımcıya inşaat ruhsatı düzenlenir.

3194 sayılı İmar Kanuna göre “Yapı Ruhsatı”nın yasal geçerlilik süresi ruhsat tarihinden itibaren beş (5) yıldır. Ancak bu süre OSB Uygulama Yönetmeliğinde iki (2) yıla indirilmiştir.

Bu sürenin sonunda inşaatın tamamlanamaması ve PTO OSB Bölge Müdürlüğü’ne müracaat ederek yenileme yapılmaması halinde ruhsatın geçerliliği kalmayacaktır. Bu durumdaki yapılar ruhsatsız olarak değerlendirilecektir. Yapı Ruhsatı alınmadan başlanan inşaatlar kaçak yapı muamelesi görmektedir.

(5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 184. maddesi 1.fıkrasında “Yapı ruhsatiyesi alınmadan veya ruhsata aykırı olarak bina yapan veya yaptıran kişi, bir yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.” denilmektedir. Bu nedenle sanayicilerimizin mağdur olmamaları için Yapı Ruhsatını alarak İnşaata başlamaları gerekmektedir)

Yapı Ruhsatı için gerekli evraklara ulaşmak için tıklayınız.

YAPI KULLANMA İZİN BELGESİ (İSKAN)

Katılımcının sahip olduğu Ada, parseldeki inşaatı, projelerine uygun olarak tamamladıktan sonra, katılımcı Yapı Kullanma İzin Belgesi alma aşamasına gelmiştir.

Yapı Kullanma İzin Belgesi için “Dokümanlar” linki altındaki Yapı Kullanma İzin Belgesi ve eklerinde yazan evrakları doldurup (her sayfa imzalanarak ve kaşelenerek) Üst yazı ile birlikte Bölge Müdürlüğü’ne yazılı başvuru yapılır. Yapılan başvuru üzerine bölgemizin teknik elemanları tarafından projelere uygun inşaat yapılıp yapılmadığının kontrolünün ardında uygun görülmesi halinde Yapı Kullanma İzin Belgesi (Mesken Ruhsatı) verilir.

Yapı Kullanma İzin Belgesi(İskan) için gerekli evraklara ulaşmak için tıklayınız.

İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI

OSB Uygulama Yönetmeliğinin 54. Madde gereğince OSB içinde kurulacak işletmelere İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatları, ilgili kanun ve yönetmeliklere göre OSB tarafından verilir.

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı için gerekli evraklara ulaşmak için tıklayınız.

Dil Seçiniz / Language »