Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Revizyon İmar Planı Onayı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu ve 4562 Sayılı OSB Kanunu uyarınca 03/05/2021 tarihinde e-imza ile onaylanmış olup, 05/05/2021 tarihinden itibaren 1 hafta süre ile ilan olmuştur.

Elektronik sistem üzerinden onaylanan .pdf uzantılı Polatlı Ticaret Odası OSB revizyon imar planı Plan İşlem Numarası(PİN): NİP/06629752 ve UİP PİN:06404042’dir.

Onaylı Plan;

05/05/2021 tarihinden itibaren http://sanayi.gov.tr adresinde elektronik ortam üzerinden askıya çıkarılmış olup, herhangi bir itiraz bildirilmemiştir.

Ankara Valiliği İl Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü ilan panosunda askıya çıkarılmış ve ilan süresince herhangi bir itiraz olmamıştır.

1/5000 ve 1/1000 ölçekli Revizyon İmar Planımız 18/05/2021 tarihi itibariyle kesinleşmiştir.

Tüm katılımcılarımıza duyurulur.

Dil Seçiniz / Language »