Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

İmar Durumu Verilmesi

Polatlı Ticaret Odası OSB Bölge Müdürlüğü’ne dilekçe ile başvurulur. Başvuru, imar birimi tarafından incelenerek, projelerin hazırlanmasına esas olmak üzere, katılımcıya ait parselle ilgili imar çapı, yol kotu tutanağı altyapı doneleri, koordinatlı krokiler katılımcıya teslim edilir. Katılımcıdan, İmar Durumu ile ilgili olarak PTO OSB Yönetim Kurulu Kararı ile belirlenen bedel tahsil edilir. 

ÖRNEK DİLEKÇE (Firmanızın Antetli Kağıdına)

İMAR DURUMU BAŞVURU DİLEKÇE ÖRNEĞİ

Sayı:                                                                                                                      …../……./….….

Konu:

POLATLI TİCARET ODASI ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ

BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ’NE

Bölgenizde şirketimiz adına tahsisli………. ada …………. parselde inşaa edeceğimiz,  fabrika inşaatımıza

ait imar çapı, yol kotu tutanağı ve parsel tespitinin yapılıp tarafımıza verilmesini arz ederiz.

                                                                                                        Saygılarımızla,

                                                                                                        Firma Kaşesi

                                                                                                        Yetkili İmzası

                                                                                                     Yetkili Adı Soyadı

EK:

  1. Yol Kotu, Çap ve Parsel Tespit Hizmet Bedeli Dekontu
Dil Seçiniz / Language »