Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

İnşaata Başlama Esasları

Katılımcı, Polatlı Ticaret Odası Organize Sanayi Bölgesinde bulunan parselinde yapacağı inşaatının izin ve ruhsat işlemleri için aşağıdaki işlem sırasını takip edecektir.

Yatırımcının inşaata başlayabilmesi için; PTO OSB’ye vadesi geçmiş borcunun olmaması gerekir. Bu kural aynı zamanda yatırımcı tarafından talep edilen herhangi bir belgenin işleme konulup verilmesi konusunda da geçerlidir. İşlemlere başlamadan önce Muhasebeden “vadesi geçmiş borcu yoktur” yazının alınması ve İmar birimine verilmesi gerekmektedir.

Katılımcı tarafından inşaata başlamak istendiği yazılı olarak PTO OSB’ye bildirilir. Ruhsatlar ve izin işlemleri ile ilgili Çevre Bakanlığı, Ankara Valiliği-Çevre İl Müdürlüğü, SGK Bölge Müdürlüğü, Vergi Dairesi Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi, Tapu Müdürlüğü vb. resmi kuruluşlara müracaatlar katılımcı tarafından yapılacaktır. 

Katılımcı, PTO OSB Çevre Yönetimi Sistemi gereğince kurulacak tesis ile ilgili “Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği” (ÇED) kapsamında kategorisinin belirlenmesi için Ankara Valiliği-Çevre İl Müdürlüğü’ne başvurusunu yapar.

Katılımcı’ya inşaatını yapacağı tesisin projelerini hazırlatabilmesi için PTO OSB yetkili birimi tarafından parsele ait İmar Durumu, Koordinatlı Kroki ve Yol Kotu Tutanağı verilir.

Katılımcı, “KAPSAM DIŞI” veya “ÖN-ÇED Çevresel Etkileri Önemsizdir Kararı” veya “ÇED Olumlu Görüşü” ile eş zamanlı olacak şekilde listelerine ve ilgili dökümanlara uygun olarak Mimari Projesini hazırlattırır.

Mimari Proje için gerekli olan Bölge Müdürlüğü tarafından hazırlanan “İmar Çapı ve Parsel Tespit Evrakları” ile hazırlanacak tüm projelerde istenilen detayları içeren belgeler Bölge Müdürlüğünden alınır.

Arsa üzerinde Zemin Etüt deneyleri yapılarak proje aşamasına geçilir.

Hazırlanan Mimari Avan Proje Bölge Müdürlüğünce incelenip onaylandıktan sonra, katılımcı tarafından; Mimari, Statik Proje ve Hesapları, Zemin Etüt Raporu ve Elektrik, Mekanik ve Yangın Tesisat Uygulama Projeleri 4 Kopya şeklinde hazırlatılır. Bölge Müdürlüğü’ne teslim edilir. Mimari, statik, elektrik ve mekanik her bir proje için “Proje Kontrol Onay Bedeli” alınır.

Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı Numarataj Şubesi Müdürlüğü’ne müracaat edilerek NUMARATAJ işlemi yapılır ve Ruhsat aşamasına geçilir.

Elektrik ve Su Müsaadesi için dilekçe ile başvuru yapılır.

Katılımcı, Enerji müsaadesi için Projelerini PTO OSB Bölge Müdürlüğü’ne teslim eder. 

Katılımcının elektrik ve su sözleşmelerini yapması ile birlikte inşaata başlama işlemleri tamamlanmış olur.

Dil Seçiniz / Language »